• Waarborg verzekering

De controle

 • De verzekeraar PROTECT verbindt zich voor een lange periode zonder opzegmogelijkheid van de polis.
 • De afsluiting van een garantieverzekering gaat steeds gepaard met een controle op de uitgevoerde werken door een erkend en gespecialiseerd controlebureau.
 • Deze controle biedt een bijkomende zekerheid aan de bouwheer voor wat de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de gebruikte producten betreft.
 • De kosten van deze controle zijn ten laste van de verzekeringnemer.
 • Euracor werkt met de volgende door de verzekeraar Protect erkende controlebureaus:
  o SPRL BAEC : Laurent Cottenier
  o TETRA real estate service : Christophe Roussieau
  o Scicon worldwide bvba : Gunnar Ackx
  o Chemie in Bouw bvba: Filip A. VANHAEREN
  o Borms technics : Benny Borms
  o Studie Bureau BDA : Carl Augustijn
  o Afbouw Gevel Support NL : Harold Broken
  o Scrl Seco