euracor logo

10-jarige aansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2018 legt de wetgever voor alle werkzaamheden die in een woning worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, op alle acteurs van de constructie een verplichting om een ​​verzekeringsovereenkomst voor de tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten (RC-decreet of RC10).

Deze verplichting geldy voor aannemers, architecten, ontwerpbureaus en andere dienstverleners, evenals voor hun onderaannemers, wanneer zij werken onder het concept van "gesloten werk".

Vóór de start van het werk moeten alle deelnemers aan het “gesloten werk” van de bouwplaats een certificaat van verzekering indienen bij de architect, die de verplichting heeft om na te gaan of een dergelijke verzekering door elke deelnemer op de site wordt onderschreven. In de tien jaar van de dekking zullen de notaris en de bankier deze attesten moeten aanvragen in het kader van notariële akten of hypothecaire leningen.

In welke gevallen moet het werk worden verzekerd?

De verzekeringsplicht heeft betrekking op bouwplaatsen:

 • In België,
  • Vereist een bouwvergunning (uitgegeven vanaf 01/07/18),
 • De tussenkomst van een architect is verplicht voor de bouwplaats
 • Voor woningen,
  • Gebouwen of delen van gebouwen, waaronder eengezinswoningen of appartementen.
  • Gebouwen hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting (ex: inclusief een kantoor (liberaal beroep), dat wil zeggen waarvan> 50% van het oppervlak wordt toegewezen aan woningen
  • met uitzondering van collectieve huisvesting, zoals kloosters, ziekenhuizen, klinieken, hospices
 • Voor werkzaamheden met betrekking tot het concept van "gesloten ruwbouw", dat wil zeggen werk dat een invloed kan hebben op de stabiliteit, soliditeit of waterdichtheid, zolang het een impact heeft op de stabiliteit of soliditeit.
  • Ex: aannemer, dakdekker, dekvloer leggen, chassis leggen, elektriciteit?, Enz.

Wat is verzekerd? Voor welke bedragen?

De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid (BA10) dekt voor een periode van tien jaar vanaf de datum van goedkeuring van de werken, de wettelijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Dit heeft dus alleen betrekking op de problemen van soliditeit of stabiliteit van de gesloten ruwbouw, evenals op de waterdichtheid, als deze een invloed kan hebben op de soliditeit of stabiliteit.

De dekking mag niet, per claim, minder bedragen voor totale materiële en immateriële schade, dan:

 • 500.000 euro, wanneer de wederopbouwwaarde van het huis meer dan 500.000 euro bedraagt;
 • de reconstructiewaarde van de woning, wanneer de reconstructiewaarde van de woning minder is dan 500.000 euro.

De bedragen waarnaar wordt verwezen in alinea 1 zijn gekoppeld aan de ABEX-index, de startindex is die van de eerste helft van 2007 (ABEX 654) en de index die moet worden gebruikt voor indexatie is die van het moment van de aanmelding van de schade.

De tienjarige BA-verzekering dekt niet dezelfde risico's als de Alle Bouwplaats Risico polis of de Euracor-garantieverzekering. Deze twee andere verzekeringen zijn dus well complementair aan de tienjarige BA-verzekering.

Wie moet de verzekeringspolis afsluiten?

De verzekeringspolis kan onderschreven worden door elke partij die bij het project betrokken is, zoals: de architect, de aannemer of een andere aanbieder, op individuele basis of in een globale polis (namens alle debiteuren van de verplichte verzekering). De eigenaar kan ook een soortgelijk contract onderschrijven.

Wat is uitgesloten?

De wet voorziet in de volgende uitsluitingen:

 • materiële en immateriële schade van minder dan € 2.500. Dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index, waarbij de startindex die van de eerste helft van 2007 is (ABEX 654) en de index voor indexatie is die van het moment van de aanmelding van de schade;
 • schijnbare schade of bekend aan de verzekerde op het moment van voorlopige oplevering of rechtstreeks het gevolg is van gebreken, defecten of slecht vakmanschap waarvan hij op het tijdstip van ontvangst op de hoogte was;
 • schade als gevolg van radioactiviteit;
 • schade als gevolg van lichamelijk letsel na blootstelling aan wettelijk verboden producten;
 • esthetische schade;
 • pure immateriële schade;
 • schade als gevolg van niet-accidentele vervuiling; • extra kosten als gevolg van aanpassingen en / of verbeteringen aan de woning na een schade.

Welke verzekeringsformule kiezen?

Deze verzekering kan globaal worden afgesloten namens alle debiteuren van de verzekeringsplicht, of individueel door elke deelnemer. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een polis per werk (globaal of individueel), of voor een jaarlijks polis "per abonnement" voor verschillende werken.
De keuze van de verzekeringsformule hangt af van de aard van het werk , de gebruikelijke activiteiten van de werknemer op het werk, enz. 

Controle

De verzekeraar kan de tussenkomst van een controlekantoor vereisen voor zijn deel van het werk, volgens zijn eigen acceptatiebeleid. Elke verzekeraar heeft zijn specifieke vereisten in termen van controle, over het algemeen afhankelijk van de waarde van het werk en zijn technische specitficiteiten . De kosten van de controle zijn voor rekening van de verzekeringnemer 

 

 

Contactgegevens

Euracor Gougnard BV
Gevolmachtigde onderschrijver
Adolphe Demeurlaan 23
1060 Brussel
FSMA nr 014026 A
info@euracor.eu

COPYRIGHT © 2017 EURACOR - WEBCONCEPT BY NEXTMOVE

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.