Mede-eigenaars / syndici / bouwheren

    • De renovatiewerken van gevels, terrassen, daken en parkings brengen vaak lange en moeilijke discussies met zich mee.
    • Het is niet evident om een overeenkomst te sluiten met een goede prijs-kwaliteitsverhouding en nog minder om een duurzaamheidsgarantie voor de werken af te sluiten.
    • De verdwijning van de aannemer door een faillissement of stopzetting van zijn activiteiten leidt ertoe dat u weerloos achterblijft. U kan bovendien geconfronteerd worden met fouten of gebreken die zich pas manifesteren na de oplevering van de werken. 
    • Daarom bieden wij een verzekering “garantie instandhouding” aan voor herstellings- en renovatiewerken van gevels en terrassen die kan afgesloten worden door de mede-eigenaars en syndici.
    • Mits het gebruik van kwaliteitsproducten die getest zijn door erkende organismen en waarvan de toepassing is gecontroleerd door onafhankelijke bureaus kunt u een Garantieverzekering afsluiten.