Gespecialiseerde aannemers

  • In het lastenboek voor renovatiewerken, wordt u vaak geconfronteerd met een clausule die u oplegt een ABR-verzekering (alle bouwplaats risico’s) en een Euracor Garantieverzekering af te sluiten.
  • Deze verzekeringen zijn complementair en bieden een kwaliteitsgarantie aan alle betrokken partijen.
  • Om een opdracht of openbare aanbesteding te mogen uitvoeren, kan Euracor u een voorlopig garantie-akkoord aanbieden.
  • Dit document is dan geen verzekeringspolis, maar een belofte tot dekking van de werf wanneer op het moment van voorlopige oplevering, het controlebureau de verzekerbaarheid bevestigt.
  • Het is handig om de bouwheer/architect/voorschrijver te bevestigen dat uw onderaannemer opgeleid werd aan de hand van gecertificeerde systemen et dat de fabrikant werkt met Euracor Garantieverzekering.
  • In functie van de frequentie van de te verzekeren werven, kan u als aannemer een « abonnements » garantiepolis afsluiten met bijzondere voorwaarden.