Fabrikanten

  • In uw hoedanigheid van fabrikant/verdeler van
   • waterdichtingssystemen voor platte daken
   • waterdichtingssystemen voor terrassen
   • coatingproducten
   • gevelbepleistering met of zonder isolatie (ETICS)
   • gevelbekleding
    wordt u geconfronteerd met een invasie van « exotische » producten.
  • Om kwalitatief het verschil te kunnen maken heeft u geïnvesteerd in een proces van productcertificatie (type ATG, ETA of Benor). Deze erkende keurmerken vormen het bewijs dat uw systemen werden getest en goedgekeurd door onafhankelijke instanties.
  • Uw erkende « toepassers » beschikken ook over gecertificeerde producten en hanteren zeer strikte en betrouwbare gebruiksnormen.
  • Dankzij dit kan u bij Euracor, de «instandhouding» van uw systeem verzekeren voor een maximum duur van 10 jaar.
  • In geval van een fout in een product en/of de toepassing ervan, zelfs wanneer de verantwoordelijke uitvoerder is verdwenen, zal er zich iemand buigen over de schade en de herstelling binnen de voorziene limieten van het verzekeringscontract.