euracor logo

Controlebureaus en -organismen

  • De uitgifte van een Euracor-verzekeringsattest is onlosmakelijk verbonden met de bevestiging dat het verzekerde systeem werd toegepast conform de instructies van de fabrikant. Die bevestiging wordt gegeven door een onafhankelijk controlebureau.
  • Voor de aanvang van de werken bevestigt dit bureau de verzekerbaarheid van het project aan de hand van een grondige analyse van het lastenboek en andere documenten waaruit het risico kan worden afgeleid. Ook de geldigheid van de productcertificaten wordt gecontroleerd, evenals de gebruikte systemen en/of methoden.
  • Tijdens het bouwproces controleert het controlebureau of de gewaarborgde werken goed worden uitgevoerd (naleving van de technische fiches en andere tests met betrekking tot de gebruikte producten en systemen).
  • Bij de beëindiging van de werf, maakt het controlebureau een rapport op van de oplevering van de verzekerde werken. Dit rapport is nodig voor de uitgifte van het verzekeringsattest.
  • De verzekeringnemer en de uitvoerders, leveranciers en fabrikanten moeten zich aanpassen aan het advies, de opmerkingen en/of aanvragen tot wijziging van het controlebureau.
  • Het niet naleven van deze aanbevelingen kan leiden tot het verlies van de verzekeringsdekking.
  • Gezien de specificiteit van de opdrachten die ze uitvoeren, beschikken de controlebureaus over een onuitputtelijke theoretische kennis die ze afdoende kunnen omzetten in de praktijk.
  • Voor de opvolging van betonherstellingen op basis van de norm EN 1504 beschikt de controleur bovendien over een academische opleiding van het type ingenieur-architect, chemisch ingenieur of bouwingenieur en heeft hij minstens een opleiding achter de rug in de betontechnologie (reparatie/onderhoud).
  • De kosten en honoraria van het controlebureau zijn ten laste van de verzekeringnemer.

Contactgegevens

Euracor Gougnard BV
Gevolmachtigde onderschrijver
Adolphe Demeurlaan 23
1060 Brussel
FSMA nr 014026 A
info@euracor.eu

COPYRIGHT © 2017 EURACOR - WEBCONCEPT BY NEXTMOVE

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.